Velkommen til foreningen

**********************************************************

Så er det igen blevet november og tid til våbenkontrol. Der
indkaldes derfor til våbenkontrol på følgende dage:

Lørdag d. 14 november kl. 10-16 (i boksen 10-12 og på banen 12-16)
Søndag d. 22. november 11-15 (på banen)

Ved våbenkontrol skal man fremmøde personligt ved SKV2/4

Våbenkontrol er obligatorisk for alle våben registreret på SKV2
eller SKV4. Hvis du har et SKV2 eller SKV4 våben hos Krudtuglen
er du forpligtet til at dukke op til våbenkontrollen på et af ovenstående
tidspunkter.

Husk at du har pligt til at få dit våben kontrolleret. Hvis ikke du har
sørget for at få dit våben kontrolleret senest d. 22. november eller
udebliver fra våbenkontrol, vil det d. 23. oktober blive anmeldt til
SKV5-inddrivelse og destruktion hos politiet.

Hvis du er forhindret i at møde en af ovenstående dage skal du
lave en aftale om privat kontrol med formanden. Husk at privat
kontrol koster kr. 500,00 som betales kontant ved våbenkontrollen.

**********************************************************
Riffelmatchen for historiske rifler er aflyst – læs mere her:
http://krudtuglen.org/historisk-skydning/

**********************************************************

Krudtuglen har lukket for indmeldelsesforløb. I efteråret 2015
har vi kørt 16 forløb, og har ikke kapacitet til mere. Vi regner
med at køre nye forløb i foråret (marts-april), og da vi ikke
fører venteliste, opfordrer vi alle interesserede til at holde
øje med hjemmesiden.

**********************************************************

Vi er en dynamisk skytteforening i København.

I Krudtuglen skyder vi primært grovkaliber håndvåben (pistoler og revolvere), men skyder naturligvis også med finkalibret våben (.22). Vi har også en riffelafdeling som primært skyder kombi-riffel.

Vores klubs medlemmer deltager i mange konkurrencer – primært tempo discipliner organiseret under Dansk Sportsskytte Forbund (DSF) men er også medlem af de andre danske skytte organisationer, Dansk Skytte Union (DskyU), De Danske Skytteforeninger (DDS) og deres lokalafdelinger. Vi har også en høj andel af IPSC skytter og også en del IPSC Range Officers (trænere/dommere) der i blandt dommere med intrnational status og mulighed for at uddanne internationale dommere.

Vi er en åben og venlig klub, med styr på sagerne og meget aktivitet.

Kig under prøveskydning eller gruppearrangementer, hvis du vil prøve at skyde med pistol eller afholde en Polterabend med pistolskydning.

ipscuntitled