Historisk Skydning med fokus på 9. april

Skyttelauget Krudtuglen indbyder til historisk skydning d. 9. april

Da tysken tidligt om morgen den 9. april 1940 rullede over den danske grænse, førte det til træfninger flere steder i landet mellem tyske og danske soldater. De hårdeste træfninger skete i Sønderjylland, men der var også skudvekslinger omkring Amalienborg. Her kom det til gadekamp mellem tyskernes Mauser Kar 98k og den danske M89. Ved tre lejligheder krydsede de to geværer bajonetter.

Første gang var d. 9. april 1940 under operation Weserübung süd, hvor tyskerne invaderede og besatte Danmark gennem hhv. Sønderjylland, via landsætning på Lolland og i København, samt ved hjælp af faldskærmstropper bl.a. over Aalborg lufthavn.

Anden gang var d. 29. august 1943 under operation Safari, hvor tyskerne afvæbnede den danske hær og flåde, der havde rømmet Jylland. På landjorden kom det til kamphandlinger i København, men også i Næstved, Odense og Nyborg. Politiet overtog derefter bevogtningen af Amalienborg.

Tredje gang var d. 19. september 1944 da tyskerne tog politiet under Aktion Möwe, og hvor der udbrød kampe i gaderne omkring Amalienborg Slotsplads.

De to geværer er teknisk set meget forskellige, på trods af at de er samtidige. Den tyske Mauserlås blev hurtigt populær, og brugen af laderammer (stripper clips) var en populær måde hurtigt at genlade et repetergevær på. Det danske gevær benyttede sig af et tragtmagasin baseret på det norske Krag-Jørgensen-system. Systemet blev også indført i Norge og i en kort årrække brugt i USA. Systemets fordel er, at man kan fylde magasinet op, mens der er en patron i kammeret. Til gengæld tager det noget længere tid at fylde magasinet. Begge systemer har en kapacitet på fem patroner, men Mauserlåsen blev i en eller anden form indført i de fleste landes væbnede styrker.

På papiret affyrer de to geværer nogenlunde tilsvarende 8 mm ammunition, men i realiteten er den danske 8×58RD en underlig kantet patron, især når man sammenligner med den tyske 8×57 IS. Den danske patron bliver leveret, enten i pakker med 20 løst pakkede skud, eller i messingfolie (messingblik), som gør det nemt at flytte patronerne over i en patrontaske og sikrer, at de med et snuptag kan fyldes i geværet. De tyske patroner blev leveret på mange måder, typisk i 15-styk æsker fordelt på tre laderammer. Soldatens tasker kunne rumme i alt 12 rammer, dvs. 60 skud, men frem for at skule flytte dem en af gangen og fylde dem i geværets tragt, kunne en 5-stk ramme tages fratasken og lades i geværet i en bevægelse. Som patron er den tyske ammunition langt mere elegant, og er anvendt i bl.a. MG34 og MG42, i de halvautomatiske geværer G41 og G43, i FG-geværerne, og kaliberen anvendes stadig i begrænset omfang til militært brug samt som jagtammunition.

Alt i alt er de to geværer enormt interessante, og formålet med dagen er at få en fornemmelse for de våben, som den almindelige danske og tyske soldat kæmpede med i Københavns gader. Krudtuglens historiske loge inviterer derfor til historisk skydning med følgende program:

8:00 Vi mødes på Københavns Skyttecenter, Selinevej 5 og stiller op. Medbring kaffe og et rundstykke (eller tilsvarende)

9:00 (ca.) Sikkerhedsinstruktion og introduktion til våbenene. Våbenhåndtering og skydning mod mål (30 meter)

11:00 Kaffepause og historier

12:30 Vi pakker sammen og rydder op og lukker skydebanen

13:00 Frokost (medbragte madpakker)

14:00 Vi begiver os mod byen

14:30 Historisk byvandring om 9. april ved historiker Jon Martin

17:00 Vi finder et sted at drikke kaffe og runder dagen af.

Deltagerforudsætninger: Afsluttet riffelkursus (1).

Priser: Arrangementet er gratis for foreningens medlemmer – ammunition afregnes efter forbrug.

Gæstekort koster kr. 200, skal bookes og giver KUN adgang sammen med et medlem af Skyttelauget Krudtuglen. Gæstekort giver udelukkende adgang til at deltage i arrangementet og skyde med foreningens historiske rifler. Gæster bedes respektere at gæstekortet ikke giver adgang til at skyde med medlemmers medbragte våben.

Ammunition og priser:

Dansk M89 – 8x58RD: kr. 4,00 stykket

Tysk Kar 98k – 8x57IS: kr. 4,00 stykket

(Såfremt der skydes med andre kalibre kan de købes til rimelige priser)

De våben vi skyder med er gamle, og man skal derfor være indstillet på at det er begrænset hvor meget der kan skydes med de enkelte våben. Vi håber derfor at medlemmer vil stille deres private våben til rådighed for arrangementet til at supplere foreningens samling.

Frokost: Medbring en madpakke – vi spiser sammen inden vi tager ind til byen.

Skydning: Alt skydning sker med høreværn og briller, og det anbefales at man også bruger ørepropper. Foreningen stiller høreværn og briller til rådighed.

Påklædning: Vi skyder udendørs, og man skal være klædt på til at være ude fra klokken 8 til 13. Da grundvandet står meget højt på skyttecenteret bør man iføre sig støvler. Af hensyn til de gamle våben, aflyses arrangementet i tilfælde af regn. Hvis det blot er byger, gennemføres arrangementet.

Tilmelding: HER