Historisk Riffelmatch

Riffelmatchen er aflyst – vi planlægger en ny til foråret.

Skriv gerne en mail til os – så holder vi dig opdateret.

********************************************************

Skyttelauget Krudtuglen arrangerer en åben feltskydning for historiske rifler

Søndag den 25. oktober 2015 kl. 9.00-15.00

Konkurrencen afholdes på Københavns Skyttecenter, Selinevej 5.

Den historiske terrænskydningen er for rifler, hvor modellen har været anvendt som tjenestevåben før 1950. Der må benyttes rifler der anvender røgsvagt krudt i kalibrene fra 6,5 mm til 8 mm. Der må både anvendes rifler registeret til jagt og på SKV, dog kun enkeltskuds eller repetervåben. Der kan desværre ikke anvendes halvautomatiske rifler, men gerne våben ombygget til repeter.

Konkurrencen består af seks skydninger, hvor der skydes 5-6 skud ved hver skydning. Hver skytte tilmeldes et hold på 4-5, som sammen går rundt på anlægget og skyder de forskellige skydninger sammen. Skydningen er en konkurrence, men der er også plads til at få snakket, set på hinandens geværer, og hvad der nu hører sig til på en sådan skydning. Der skydes ialt 32 skud i konkurrencen.

Konkurrencen skydes i tre divisioner:

1. ”Production”: Historiske tjenesterifler i den originale udformning uden væsentlige ændringer, dvs. original kaliber, original kolbe, originale jernsigtemidler og original rem (eller tilsvarende kan anvendes). Halvautomatiske rifler, der er ombyggede til repeter, er i denne kategori hvis de overholder de øvrige krav. Eksempelvis en K98k, dansk m1889 eller en ombygget Garand.

2. ”Standard”: Historiske tjenesterifler, som er ompibet til en for våbenet ikke original kaliber, har fået ændret kolbe/forskæfte, eller har fået monteret jernsigtemidler, der ikke svarer til de originale, original rem (eller tilsvarende) kan anvendes. Eksempelvis en tysk Mauser ompibet til 6,5.

3. ”Åben”: Historiske tjenesterifler, som har monteret sigtekikkert, specialrem, eller på anden måde falder uden for ovenstående kategorier.

Det er muligt at tilmelde sig som enkeltperson eller som hold, og hvert hold kan godt have deltagere fra forskellige divisioner. Af hensyn til sikkerheden skal der bæres høreværn og briller under skydningen.

Tilmelding:

Deltagelse koster kr. 100,00. Det er muligt at tilkøbe en ekstra tur på dagen til en reduceret pris.

Tilmelding sker ved at ved at sende en email til historiskskydning@gmail.com og samtidig indbetaling af deltagergebyret på reg 2111 Konto 8969 793 009 (Nordea).  Ved tilmelding bedes følgende oplyst:
Fulde navn, emailadresse, mobilnummer, evt. forening eller klub, ønsket division, riflens modelbetegnelse og kaliber, samt evt. ønske om hold.

Spørgsmål til arrangementet bedes rettet til Torben Recke på historiskskydning@gmail.com

——————————————————————————————————————

Ofte stillede spørgsmål:

?: I skriver historiske rifler fra FØR 1950, men bruger Garand’en som eksempel (som blev indført i 1950). Hvordan hænger det sammen?
!: Garanden blev indført i den amerikanske hær i 1936, og regnes derfor som en tjenesteriffel fra før 1950. Den danske Gevær 53/17 blev tilsvarende indført i den amerikanske hær i 1917 og kan derfor anvendes. Det er modellens indførelse der er relevant, og ikke fremstillingsåret.

?: Hvorfor må der ikke anvendes halvautomatiske rifler registeret til jagt?
!: Københavns Politi har frabedt sig at der anvendes halvautomatiske rifler til konkurrencen.