IPSC Teori

Næste teorikursus starter 21. marts 2017

Krudtuglen kører et teorikursus for kommende IPSC licensskytter. Teorikurset leder frem til den teoretiske prøve og det praktiske kursus, som begge afholdes af Dansk SportsskytteForbund (DSF).

IPSC licensen giver adgang til at deltage i IPSC træning og konkurrencer, og indbefatter bl.a. skydning på tid, træk fra hylster og bevægelse under skydning. Her kan du se formandens videoer fra diverse konkurrencer: https://www.youtube.com/channel/UCUDPCuWGZBe2eWZQqREW5rA

Tilbuddet om det teoretiske kursus er et alternativ til selv at skulle læse regelsættet, som omfatter 75 sider og er skrevet på engelsk i et meget juridisk sprog. Det er med andre ord en meget ringe lærerbog selv at skulle lære reglerne fra, og det teoretiske kursus er derfor et tilbud, både for at blive klar til det praktiske kursus og for at blive bedre klædt på rent teoretisk. Kurset har udelukkende fokus på pistol (som indgangsvinkel til revolver og evt. gevær). Du slipper ikke for at skulle læse reglerne, men kurset giver dig et solidt grundlag at læse dem ud fra.

Det teoretiske kursus afholdes over tre aftener i marts-april, og leder frem mod det praktiske kursus, som afholdes på KSC Kalvebod d. 6.-7. maj 2017. Den teoretiske prøve skal bestås 14 dage inden det praktiske kursus, dvs. d. 21. april 2017. Når det praktiske kursus er bestået og licensen er i hus, begynder vi at planlægge fælles deltagelse på SweDen Cup, som afholdes hen over sommeren og efteråret. Dertil udbyder Copenhagen Practical Shooters en række spændende matches på Københavns Skyttecenter.

Det teoretiske kursus

Denne kursusdel er gratis at deltage i – kursusmaterialer udleveres til første kursusgang. Kurset har fokus på gennemgang og forståelse af reglerne, samt de punkter, hvor de adskiller sig fra foreningens almindelige håndteringsregler. Kurset er også åbent for medlemmer fra andre foreninger.

Det teoretiske kursus kommer til at forløbe i København på følgende datoer:

21. marts 2017 17-20
28. marts 2017 17-20
4. april 2017 17-20

For at komme med på det praktiske kursus d. 6.-7. maj SKAL teoriprøven være bestået senest d. 21. april 2017.

Deltagerforudsætninger:

For medlemmer af Skyttelauget Krudtuglen gælder at du har skudt i minimum et år inden du påbegynder kurset, og at du højst er et år fra at kunne oppebære en SKV2. Du skal desuden have en god og sikker våbenhåndtering.

For medlemmer fra andre foreninger skal SKV2/SKV3 eller våbentilladelse til pistol fremvises ved tilmelding. Deltagere fra andre foreninger skal selv sørge for deres baneudstyr.


Den teoretiske prøve og det praktiske kursus

Den teoretiske prøve, og det praktisk kursus og prøve, afholdes af DSF.

Denne kursusdel koster ca. kr. 1500, som betales til DSF, og dækker den teoretiske prøve, det praktiske kursus, som afsluttes af en praktisk prøve, samt frokost på det praktiske kursus.

Derudover skal du medbringe 500-800 skud til det praktiske kursus, dvs. for kr. 1000-1600 ammunition (afhængigt af kvalitet).
Til kurset skal du bruge et våben med magasiner og et bælte med trækhylster og magasinholdere. Som medlem af Skyttelauget Krudtuglen vil være mulighed for at låne klubvåben og købe ammunition til kurset. Klubben råder også over nogle bælter og trækhylstre (i begrænset omfang), som vil kunne lånes. Deltagere fra andre foreninger skal selv sørge for dette udstyr.

Vil man selv ud at anskaffe sig bælter og hylstre kan man lade sig inspirere her:
http://www.vaabensmeden.dk/sider/sportsskydning/skyttegrej.htm

http://huntershouse.dk/kat737-Moderne-hylster-og-b%C3%A6lter/

http://skyttebutik.dk/group.asp?group=176


Efter kurserne

Når begge kurser er veloverstået får man udstedt en provisorisk licens, som kan byttes til en IPSC-A licens når man har gennemført to konkurrencer. Det kan godt virke lidt skræmmende, men det er sjovt, og vi bliver en flok der tager afsted sammen og gennemfører konkurrencerne sammen.  Her skal man dog også regne med et tilmeldingsgebyr, ammunition (~400 skud) og transport.

Hvis du vil være med, så send en mail til post@thomasduus.dk – så sender vi kursusdetaljerne retur.