Tjenestepistol

Tjenestepistol

Tjenestepistol er ikke – som man nemt kunne tro – et skydevåben, men derimod en disciplin som kan skydes med både pistol og revolver. Der skydes mod skiveanlæg hvor skiverne vender på tid, så både præcision og hastighed er i højsædet.

Disciplinen består af to dele, nemlig tempodelen og dueldelen.
Begge dele skydes tre gange hver og der indgår 10 skud hver gang – i alt 60 skud for den samlede diciplin. Hele tjenestepistol disciplinen skydes på 12,5 meters afstand mod 10-points skiver. Man starter som oftest med duel-delen.

dueldelen

Dueldelen

Hver skytte stilles overfor et skivepar, hvilket vil sige to skiver lige over hinanden.
Når dueldelen starter forsvinder skiverne og skytten holder sit våben pegende ned mod jorden i en vinkel på mindre end 45 grader. Kort efter kommer skiverne frem i 3 sekunder, indenfor hvilke skytten skal hæve våbenet og afgive to skud, ét mod hver skive. Herefter forsvinder skiverne i 7 sekunder. Dette gentages 5 gange (kaldet 5 visninger) hvorved der er afgivet 10 skud. Efter den tredie visning (dvs. efter 6. skud) er der tvunget genladning af våbenet, uanset om man skyder pistol eller revolver. Denne genladning skal altså foregå i de 7 sekunder hvor skiverne er borte mellem 3. og 4. visning.
Dueldelen gentages 3 gange, så der i alt i dueldelen er afgivet 30 skud og altså op til 300 point. Mellem hver gang vil der være en kort pause så man kan få ladet magasiner/speedloadere op igen og få pulsen lidt i ro.

Se video af dueldelen i Lav Kvalitet (1,5Mb)
Se video af dueldelen i Høj Kvalitet (73Mb)


Herefter går turneringen videre til:
tempodel

Tempodelen

Her stilles skytten overfor 5 skivepar (dvs. 10 skydeskiver i 2 vandrette rækker med 5 i hver). Når tempodelen starter forsvinder skiverne, og skytten har igen våbnet pegende nedad. Så kommer alle skiverne frem i 15 sekunder, indenfor hvilke skytten skal afgive 10 skud, ét mod hver skive. Efter det 5. skud er der tvungen genladning. Alle 10 skud og genladning skal altså afvikles indenfor de 15 sekunder.
Tempodelen gentages ligeledes 3 gange, hvor skytten med i alt 30 skud maksimalt kan score 300 point. De tre tempodele skydes lige i træk, så der er kun lige tid til at få ladet op mellem hver del.
Herefter er disciplinen slut og point lægges sammen. Der kan maksimalt scores 600 fede point. �

Se video af tempodelen i Lav Kvalitet (1,5Mb)
Se video af tempodelen i Høj Kvalitet� (13Mb)