Juniorskytter

Juniorskytter

Juniorskytter er krudtuglens betegnelse for skytter under 18 år, og som skyder under opsyn af myndig værge. Vores yngste juniorskytte er 13 år og skyder sammen med sin far (som er noget ældre). Juniorskytter betaler pt. halvt kontingent, pr. 1. januar 2012 er kontingentet kr. 300/halvår.

Da juniorskytter kun kan skyde sammen med myndig værge, sker optag af juniorskytter

a) når et eksisterende medlem vælger at medbringe sit barn til vores skydearrangementer

b) når en forælder gennemfører et prøveskydningsforløb sammen med sit barn, for efterfølgende at kunne skyde sammen.

I begge tilfælde er det en forudsætning af både barn og forælder er skydende medlem af foreningen og kan varetage sikkerheden omkring juniorskytten. Dette er særlig vigtigt i forhold til våbenhåndtering, hvorfor et juniormedlem aldrig skyder alene. Modsat kontingentet får juniorskytter ikke rabat på indmeldelsesforløbet .

Af hensyn til ansvar og sikkerhed er det ikke muligt for unge under 18 at gennemføre indmeldelsesforløb eller prøveskydning uden myndig værge.

Våbentilladelser

I forhold til våbentilladelser udvides betegnelsen juniorskytte til 21 år, da det ikke er muligt at oppebære en SKV2 før man er fyldt 21.