Åbningstider og steder

Der er mulighed for at skyde i Skyttelauget Krudtuglen på følgende dage og tider:

Selinevej 5, Pistolafsnit D

Lørdage 12-16 (ingen vagt – kun for selvhjulpne skytter)

Søndage 11-15:30 (almindelig åbningstid)

Riffelafsnit 200m selvmarkerende

Søndage 12-14 (2 pladser)

Kedelhallen, Nylandsvej 75A (Frederiksberg)

Onsdage 17-22 (ingen vagt – kun for selvhjulpne skytter)
NB: Der er fra tid til anden (ca. hver anden onsdag) en frivillig vagt i Kedelhallen – dette annonceres udelukkende på facebook.