200m Riffelbane med selvmarkering

200m riffelbaner

Du må åbne og skyde på 200m riffelbanerne hvis du har været på riffelintrokursus. Når du åbner banen, er det dig som har ansvar for at åbne, for skydningen og for at lukke og afmelde banerne rettidigt.

Når du åbner banerne skal du være opmærksom på følgende:

Almindelige regler:

1)      Der må KUN skydes med spidskappet ammunition på selvmarkerende anlæg. Under ingen omstændigheder må der skydes med jagt- eller næseekspanderende ammunition. Denne ammunition vil ødelægge anlæggets selvmarkerende skiver.

2)      Der må IKKE finde indskydning af nye våben eller nyt udstyr sted på selvmarkerende anlæg. Grundet risikoen for at ramme det selvmarkerende udstyr SKAL indskydning finde sted på manuelle baner (eksempelvis 100m jagt eller 100m indskyd).

3)      Der må KUN skydes på det antal baner der er reserveret eller anmeldt i vagten. Der må gerne åbnes flere døre af hensyn til lydtrykket, og der må gerne opholde sig flere skytter på anlægget end de anmeldte baner, men ikke skydes fra flere end der er aftalt.

4)      Når der skydes, skal det sikres at alle bærer høreværn og at alle geværpiber er tilstrækkeligt udenfor bygningen til at trykket ikke bliver i lokalet.

5)      Geværer må ikke pege over bagvolden. Skydes der med støtteben skal det sikres at der ikke peger over volden i hviletilstand. Hvis der går skud over volden SKAL SKYDNINGEN STRAKS OPHØRE OG CENTERVAGTEN ADVISERES.

Åbning af skydebanen (for Skyttelauget Krudtuglen)

Skyttelauget Krudtuglen har 2 baner søndage 12-14. Foreningens medlemmer har førsteret til banerbe – hvis du har gæster med skal du være forberedt på at leje ekstra baner til dem hos centervagten – også selvom de har løsnet gæstekort.

1)      Rifler og ammunition hentes hos vagten. Da vagten ikke som udgangspunkt tager rifler med over, skal du være forberedt på at det skal hentes når vagten åbner afsnittet til klokken 11.

2)      Vær opmærksom på at riflerne bruger forskellige ammunition så du er sikker på at få det rigtige med:

  1. Sort Mauser:                            6,5×55
  2. Sort Mossberg:                        7,62×51 / .308
  3. Dansk M1889                          8x58RD
  4. Russisk Mosin Nagant           7,62x54R
  5. Tysk STG44                              8×33
  6. Tysk Mauser K98k                  8x57IS / 7,92
  7. Russisk Toz-17                         .22

3)      Riflerne må kun transporteres i lukket futteral, taske eller med åben bolt over skulderen med piben opad og sikkerhedspløk isat.. Det er meget almindeligt at skyttecenterets øvrige brugere bliver meget vrede hvis man gør noget andet.

4)      Nøgle og spand hentes hos centervagten.

5)      Ved ankomst til banen skal markørflaget opstilles.

6)      På skydebanen åbnes og haspes det antal døre, som man har baner til. Vær opmærksom på at det ikke er alle baneanlæg som fungerer. Det anbefales at åbne et par ekstra af hensyn til lys og lydtryk. Skyder man med ældre ammunition skal man bruge briller.

7)      Baneanlæggene tændes ved at skrue op for lysstyrken – knappen sidder på undersiden af skærmen nær ledningerne.

8)      Ved skydning skal geværpiben stikke udenfor bygningen, og alle skal være høreværn (eller tilsvarende).

Lukning af skydebanen

1)      Våben pakkes, patronhylstre og andet affald samles.

2)      Døre lukkes og haspes, baneanlæg slukkes ved at skrue ned for lyset på dem (se åbning).

3)      Flaget nedtages, anlægget låses af, og spand og nøgle returneres til vagten inden banetidens udløb.

4)      Våben afleveres hos Krudtuglevagten. Overskydende ammunition kan opbevares (navn og dato på) i op til 6 måneder.

Hvis der er fejl på baneudstyret skal det meldes til centervagten. Er der fejl på Krudtuglens udstyr skal det meddeles KRUDTUGLENS vagt.