25m Pistolbaner med vendeskiver

Pistolafsnit (25m med vendeskiver)

Skyttelauget Krudtuglen har banetid på Københavns Skyttecenter, Selinevej 6 på Amager, søndage (11-16), fortrinsvist på afsnit D. Dette er den eneste skyttetid for ikke-selvhjulpne skytter.

Åbning af banerne sker af et medlem af Krudtuglens vagtkorps, alternativt af et bestyrelsesmedlem.

Almindelige regler:

1)      Der må skydes med de gængse pistolkalibre, herunder .22, .32, 9 mm, .357, .38, .40 og .45. Der må ikke skydes med rifler på eller andet på banen.

2)      Når der skydes, skal det sikres at alle bærer høreværn og briller.

3)      Når skydeområdet forlades under skydning på 12,5 meter SKAL der bankes på døren inden den åbnes. Det sker for at varsle dem som opholder sig indenfor som ikke nødvendigvis har høreværn på.

4)      Der kan skydes på hhv. 8, 12,5 eller 25 meter. Det er vagten som afgør hvilken afstand der skydes på. Ved skydning på 25m skal det sikres at der ikke står baneudstyr på banen (f.eks. borde ved 12,5m eller tilsvarende).

5)      Under skydning er der ingen adgang foran bordene.

6)      Under markering er der ingen adgang til bordene, og alle skal blive mindst en meter fra bordene.

7)      Skydningen ledes af en banekommandør, som udpeges af vagten. Banekommandørens opgaver omfatter:

1. Kalde markering, og i den forbindelse sikre at alle slipper bordene
2. Ved markering kontrollere at de våben som lægges på bordene er åbne og tomme
3. Sikre at alle kommer retur efter markering, typisk ved at følges tilbage med den sidste skytte
4. Kommandere høreværn og briller når alle er retur
5. Når alle er i høreværn, kommandere at der må lades og skydes
6. Råbe op hvis der er nogen som ikke overholder banereglerne

8)      Ved udpakning SKAL alle våben kontrolleres. Våben må kun placeres på bordet i tom, åben tilstand. Under kontrol, håndtering og skydning må SKAL piben pege mod skiverne.

9)      Ved sammenpakning SKAL der foretages gensidig våbenkontrol.

10)   Det er vagten som udleverer og modtager foreningsvåben, og det er vagten som udleverer ammunition.

11)   Der må ikke trænes IPSC på banerne. Det er dog muligt at lave stående bordstart med tomt, åbent våben. Der må gerne opsættes IPSC skiver i stedet for de sædvanlige skiver.

12)   Hvis der går skud i væggene eller op i luften skal centervagten adviseres.

Åbning af baner:

1)      Vognen hentes. Krudtuglens vogn står fastlåst ved cykelskuret. Ved afhentning låses kæden fast igen.

2)      Krudtuglens våbenskabe åbnes ved at trykke * + indtaste sin personlige kode og trykke *. Skabene lukkes ved at trykke C. Husk at vente på at boksen låser.

3)      Vognen læsses med:

 1. Et passende antal foreningspistoler fra pistolskabet. Der er sjældent grund til at tage hele læsset med (men typisk et par glocks, USPere, alle CZ’ere, kassen med revolvere, kassen med .22ere, tanfoglioerne og tilsvarende). Medlemsvåben efter behov.
 2. En kasse af hver de almindeligt anvendte 9mm.
 3. De blanke kasser med blandet ammunition. Pas på fingrene når de stilles i vognen.
 4. Pengekasse, rød og hvis mappe.
 5. Rensegrej.
 6. Evt. Hylsteropsamler fra riffelskab.

4)       Afsnitsnøglen og spanden hentes hos centervagten. Undgå at efterlade vognen uden opsyn når dette hentes.

5)      Afsnittet åbnes og følgende opgaver fordeles:

 1. Vagten uddelegerer og optæller pengekasse
 2. Våben og ammunition stilles på bordet. Husk at vendeanlægget ikke må afmonteres.
 3. Skiveplader hentes
 4. Skiver, indsatsskiver og plastre hentes, og skiver sættes på skiveplader.
 5. Høreværn hentes
 6. Borde bæres ud

6)      Når vagten vurderer at alt er klar, påbegyndes ammunitionssalg og udlevering af våben, og der udpeges en banekommandør.

Lukning af baner:

Afsnittet skal være afleveret så centervagten kan holde fri senest klokken 16. Det forudsætter typisk at sidste skud er klokken 15:30.

1)      Kassen gøres op efter gældende regler.

2)     Vagten uddelegerer nedenstående opgaver

3)     Vognen pakkes (våben, ammunition, hylsteropsamler, mapper, pengekasse)

4)      Skiveplader nedtages og skiver afmonteres. Brugte skiver, overskydende indsatsskiver og plastre lægges i skabe.

5)      Høreværn lægges i skab.

6)      Skiveplader stilles på plads ude på gangen.

7)      Afsnittet aflåses og spand og nøgle afleveres til centervagten. Her oplyses hvor mange skud (i hele hundrede) der er blevet skud og hvor mange personer der har været på afsnittet.

8)      Vognen køres i boksen og indholdet lægges på plads i skabene:

 1. Pistoler i venstre skab
 2. Ammunition, mapper, pengekasse og rensegrej i højre skab
 3. Hylsteropsamler og evt. rifler i riffelskabet.
 4. Når vognen er låst på plads ved cykelstativet, sættes nøglerne i den hvide mappe.

Husk at afsnittet SKAL være afleveret, boksen aflåst og vognen sat på plads inden klokken 16.

Håndtering af forskellige begivenheder:

1)      Gæster på banen
Når medlemmer har 6 måneders anciennitet kan de i forsvarligt omfang medbringe gæster på banen under forudsætning af at de selv kan vare tage instruktion og sikkerhed for gæsten. Hos vagten forefindes der en instruktion over hvad man skal gennem med gæsten inden man går på banen.

Der skal løsnes gæstekort for alle gæster. Gæster uden gæstekort har ikke adgang på banen. Vagten kan vælge at henvise ventende gæster til varmestuen.

2)      Medlemmer der ønsker våben eller andet fra boksen
Vagten vurderer om og hvornår der er tid til at hente yderligere ammunition, foreningsvåben, personlige våben, rifler, mm. fra boksen.

3)      Prøveskytter i indmeldelsesforløb
I perioden februar-marts-april og august-september-oktober kører Krudtuglen indmeldelsesforløb. Hver skytte skal gennem et forløb på tre skydninger, som afsluttes med en prøve. Første prøveskydning varetages af en prøveskydningskoordinator, som vil være til stede. Anden og tredje prøveskydning køres af et erfarent medlem, som på dagen bliver bedt om at varetage opgaven. Prøven ligger i umiddelbar forlængelse af tredje prøveskydning.

Husk at registrere udlevering af prøveskydningsammunition i prøveskydningsmappen. Ammunition til prøveskytter skal IKKE registreres på kassesedlen.

Første prøveskydning arrangeres og gennemføres af prøveskydningskoordinator. Ved anden prøveskydning skal vagten (eller prøveskydningskoordinatoren) finde et erfarent medlem som kan agere instruktør for prøveskytten. Her skal prøveskytten skyde revolver ud fra en instruktion der forefindes hos vagten. Der skal udleveres 40x .38 og 10x .357 (eller .22 hvis det vurderes mere passende). Ved afslutningen af skydningen udleveres prøven. Ved tredje prøveskydning skal vagten (eller prøveskydningskoordinatoren) tilsvarende finde et erfarent medlem, som kan agere instruktør. Her skal der skydes med pistol, og helst med 4 forskellige, så skytten får trænet ud- og sammenpakning forud for sin prøve. Der skydes 10 skud med hvert våben, hvorefter de sidste 10 bliver brugt til prøven.

Prøven varetages af et erfarent medlem, og helst et som ikke har ageret instruktør for prøveskytten. Instruktion til prøveforløbet forefindes hos vagten – prøveskytten har også fået instruktionen udleveret ved anden prøveskydning. Hvis prøven bestås, bliver skytten bedt om at udfylde SKV3 og indmeldelsesblanket.

4)      Henvendelser om prøveskydninger
Alle henvendelser om prøveskydning og indmeldelsesforløb henvises sker HER.

5)      Overtrædelse af sikkerhedsregler
Hvis der er medlemmer som ikke overholder sikkerhedsreglerne sørger vagten for at gøre reglerne klare for alle og sikrer at de overholdes. Vagten kan i grove tilfælde udstede advarsler eller bortvise medlemmer eller gæster fra banen. Ved grove overtrædelser kontaktes bestyrelsen.