Kedelhallen på Frederiksberg

Kedelhallen på Frederiksberg

Skyttelauget Krudtuglen har banetid i Kedelhallens indendørsbaner, Nyelandsvej 75A på Frederiksberg onsdage (17:00-22:00) og lørdage (8:00-16:00).

Baneansvarlig: Martin Eisenhart
For adgang til at bruge banene som selvhjulpen skytte: Kontakt formanden.

Åbning af baner i kedelhallen forudsætter at man har været på introkursus til hallen. Herefter bliver man skrevet på halinspektørens liste, hvorefter man kan få udleveret nøgler.  På nuværende tidspunkt er der hverken en fungerende opbevarings- eller vagtordning i Kedelhallen, hvorfor der kun er åbent for selvhjulpne skytter.

Almindelige regler:

1)      Der må skydes med de gængse pistolkalibre, herunder .22, .32, 9 mm, .357, .38, .40 og .45. Der må ikke skydes med rifler på eller andet på banen.

2)      Når der skydes, skal det sikres at alle bærer høreværn og briller.

3)      Når skydeområdet forlades under skydning SKAL der bankes på døren inden den åbnes. Dette sker for at advare dem som evt. sidder ude på gangen uden høreværn.

4)      Ved skydning SKAL skiven køres helt ned til bagvæggen (15m). Det kan være fristende at stoppe skiven på kortere afstand, men dette er ikke tilladt grundet kuglefanget.

5)      Det er tilladt at skyde på kortere afstand ved at opstille et bord inde i skydeområdet. Dette forudsætter at alle skytter skyder fra denne afstand.

6)      Under skydningen skal det sikres at døren til banen er lukket, så ingen kan komme til at gå ind i skydeområdet.

7)      Når der er skytter i skydeområdet gælder de almindelige markeringsregler, og der er derfor ingen adgang til bordene imens.

8)      Der må ikke trænes IPSC på banerne.

Åbning af baner:

1)      Nøglen hentes i kiosken og den ansvarlige skrives i bogen.

2)      Adgang til banen sker gennem en kombinationslås ved nedgangsdøren. Koden oplyses ved banekurset.

3)      Lyset på baneanlægget tændes direkte i sikringsboksen ved at tænde kredsløbene.

4)      Ventilationen tændes ude i maskinrummet. Vær opmærksom på at den kan slå fra af sig selv og skal genstartes.

5)      Skiver hentes fra Krudtuglens skab. Vær opmærksom på at hver forening har sine skiveplader og vær opmærksom på at tage Krudtuglens plader.

Lukning af baner:

1)      Skiver og plader nedtages, hylstre og andet affald opsamles og fjernes.

2)      Ventilation og banelys slukkes, døre lukkes og låses.

3)      Nøgle og adgangskort afleveres i Kiosken.