Terrænbaner/Historisk Skydning

Historisk Skydning /Terrænbaner (for Skyttelauget Krudtuglen):

Historisk skydning finder typisk sted på bane 11 eller 13, hvor hele baneafsnittet bookes til skydningen. Der skydes fortrinsvist med militærvåben op til ca. 1950, og der må ikke skydes med sortkrudt. I tilfælde af tvivl rettes henvendelse til udvalgsformand Torben Recke, som også er ansvarlig for banerne.

Almindelige regler for terrænbaner:

1)      Der må skydes på følgende afstande:

  1. Pistol:              8-40 meter
  2. Riffel:              8-50 meter

2)      Der må ikke trænes IPSC på banerne eller skydes mod stålmål.

3)      Det skal sikres at der skydes tilnærmelsesvist vinkelret mod bagvolden, og der må ikke peges over bagvolden.

4)      Kun medlemmer der har været på kursus i at åbne terrænbaner må åbne banerne.

5)      Krudtuglens medlemmer er velkomne til at deltage i de historiske skydninger, men der må ikke skabes et forventningspres om at prøve andre medlemmers gamle våben.

6)      For at sikre at der kun skydes med lovlige våben, skal deltagere medbringende våben som ikke er SKV-registeret hos Skyttelauget Krudtuglen, af eget initiativ fremvist de fornødne tilladelser inden skydningens start.

Åbning af banerne:

7)      Nøgle og spand afhentes hos centervagten. Ønsker man at skyde på specielle skiver, købes de her. Nøglen giver adgang til et skab med plader på banen.

8)      Våben, skiver, ammunition og andet udstyr bringes ned til den pågældende bane. Køres udstyret i bil, må bilen kun køre på grusvejen – den må IKKE køre på græsset da hjulsporene vil ødelægge tilgængeligheden for kørestolsbrugere. Der må vendes på gruset foran skiverne men ingen andre steder.

9)      Der opstilles markørflag som indikerer at der skydes på banen.

10)   Skiver monteres på skiveplader. Skivens øverste kant må ikke stikke op over skivepladen.

11)   Under skydningen bærer alle høreværn og da der fortrinsvis skydes med gammel ammunition, bærer alle skytter briller.

Lukning af banerne

1)      Våben pakkes, patronhylstre og andet affald samles.

2)      Skiver nedtages, plader sættes i skab, patronhylstre samles og lægges i skab. Vær obs. på at flere skytter genlader, og derfor gerne vil have deres intakte hylstre med hjem.

3)      Flaget nedtages, skabet låses af, og spand og nøgle returneres til vagten inden banetidens udløb.

4)      Hvis der er fejl på baneudstyret skal det meldes til centervagten. Er der fejl på Krudtuglens udstyr skal det meddeles vagten.

Charter for historisk skydning

1)      Ingen må blive talt på i et omfang som afholder dem fra at skyde

2)      Ingen må på noget tidspunkt opleve nogen form for ubehag

3)      Det er spændende det som er medbragt. Alt muligt andet er mindre spændende.

4)      Vi passer på de gamle sager.

5)      Ingen adgang til bordene under markering.

6)      I tvivlstilfælde er det reglerne fra pistolbanerne som gælder.