Sponsorer

Hvis du vil være sponsor for foreningen og få reklame-banner på hjemmesiden kontakt formand eller kasserer.